Měl jsem dopravní nehodu

 

Pokud budete poškozen při dopravní nehodě a budete-li chtít využít našich bezplatných služeb, stačí nás kontaktovat na tel.: 608 940 776, kde rádi zodpovíme vaše dotazy a poradíme další nejvhodnější postup řešení události.

Škoda vzniká vždy majiteli vozidla, nikoliv řidiči poškozeného vozidla v době dopravní nehody. Řidiči, není-li majitelem vozidla, může vzniknout škoda na zdraví, ušlý zisk či škoda na přepravovaných věcech. Pokud se jedná o vozidlo majetku firmy, zastupuje společnost při celém jednání její jednatel, zmocněnec nebo jiná pověřená osoba.

Nebojte se zavolat, rádi poradíme, co dělat a jak postupovat.
Žádný závazek vám vůči nám nevzniká.

Může se hodit

Nejčastější dotazy

číst více…

Ke stažení

formuláře pojišťoven…

Slovníček pojmů

číst více…

Jaké podklady budete potřebovat?

K využití bezplatných služeb od nás budete potřebovat níže uvedené podklady, které jsou žádány ze strany pojišťovny. Můžete je dodat v kopiích, nebo Vám kopie v naší kanceláři vytvoříme. Veškeré podklady stačí dodat v průběhu vyřizování Vaší pojistné události, nejpozději do konce bezplatného pronájmu náhradního vozidla.

Vozidlo v soukromém vlastnictví
 • technický průkaz od poškozeného vozidla
 • řidičský průkaz řidiče poškozeného vozidla v době nehody
 • potvrzení o účasti na dopravní nehodě od policie, není li k dispozici, údaje o viníkovi nehody
 • zakázkový list ze servisu, bude-li se poškozené vozidlo opravovat
 • zápis o poškození vozidla od likvidátora, máte li ho již k dispozici
 • číslo účtu pro případné zaslání pojistného plnění na účet poškozeného 
Vozidlo jako firemní majetek
 • technický průkaz od poškozeného vozidla
 • řidičský průkaz řidiče poškozeného vozidla v době nehody
 • potvrzení o účasti na dopravní nehodě od policie, není li k dispozici, údaje o viníkovi nehody
 • zakázkový list ze servisu, bude-li se poškozené vozidlo opravovat
 • zápis o poškození vozidla od likvidátora, máte li ho již k dispozici
 • číslo účtu pro případné zaslání pojistného plnění na účet poškozeného
 • daňové přiznání k silniční dani za předchozí rok, popřípadě jiné prokázání placení silniční daně na poškozeném vozidle
 • knihu jízd minimálně za měsíc zpět k poškozenému vozidlu 

Další postup:

 • poškozený podepíše plnou moc k uplatnění a vymáhání náhrady škody způsobené dopravní nehodou a doloží veškeré potřebné podklady
 • poškozený podepíše smlouvu o pronájmu náhradního vozidla a veškeré podklady s tímto spojené, následně dostane do bezplatného užívání na sjednanou dobu náhradní vůz
 • mezi dobou převzetí zastoupení a proplacení pojistného plnění dokládáme pojišťovně veškeré další vyžádané podklady pro zdárné vyřízení pojistné události, na žádost poškozeného objednáme doprohlídku poškozeného vozidla, je li potřeba a dále urgujeme na pojišťovně výplatu pojistného plnění, aby prodlevy ve výplatě plnění byli co možná nejmenší
 • v případě žádosti klienta provedeme kontrolu výše pojistného plnění a při neoprávněném krácení pojišťovnou doporučíme nejvýhodnější postup k docílení řádného odškodnění
 • poškozený nás může kdykoliv kontaktovat a žádat informace o momentálním stavu jeho pojistné události
 • v případě potřeby doplnění podkladů, popřípadě údajů ze strany poškozeného, Vás budeme sami kontaktovat
 • poškozený upozorní na obdržené písemnosti ze strany pojišťovny, popřípadě na obdržené pojistné plnění

Přivolání policie k dopravní nehodě

Nastane-li situace, ve které budete poškozenými účastníky dopravní nehody a Váš zdravotní stav to dovolí, neváhejte vždy přivolat k nehodě polici, a to i v případě nejeví-li se poškození na Vašem vozidle nikterak závažně. Nenechte se přesvědčit, pokud viník nehody argumentuje slovy, která všichni známe a mnozí již na ně doplatili (to nic není, vyřídíme to bez policie atd.). Rozhodně trvejte na přivolání policie, čímž se vyvarujete pozdějších nepříjemností.

Z pravidla nikdy neodpovídá rozsah poškození prvnímu dojmu, ba naopak se můžete pod zdánlivě banální nehodou skrývat poškození nemalého rozsahu, které Vám v důsledku nepřivolání policie může způsobit případné krácení pojistného plnění pojišťovnou viníka nad rámec 100.000,- Kč.

Většinou viník nehody nabádající k nepřivolání policie hájí pouze své zájmy (nevlastní řidičské oprávnění, nemá na vozidle sjednané, nebo zaplacené zákonné pojištění, je v době nehody pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek, nechce přijít o bonus, ani platit pokutu atd.), další zjištěný rozsah poškození později nemusí již akceptovat, popřípadě účast na dopravní nehodě může i popírat.

Pokud se jedná o skutečně banální nehodu a trváte na vyřešení pojistné události bez účasti policie, dbejte na sepsání písemného záznamu o dopravní nehodě na místě a nechte si potvrdit podpisem viníka nehody rozsah a míru zavinění.

Dojde-li ke zranění účastníků dopravní nehody, přivolejte v první řadě k dopravní nehodě záchranou službu.

Povinnost přivolat k dopravní nehodě polici nastává dle Zákona 361 z roku 2000 o pravidlech silničního provozu v těchto případech:

 • pokud škoda přesáhne částku 100.000,- Kč (zpravidla i u malých nehod bývá vždy a účastníci dopravní nehody nejsou soudní znalci, aby dokázali škodu vyčíslit)
 • vznikla-li škoda třetí straně (nastává v okamžiku kdy, je například poškozené vozidlo v majetku leasingové společnosti, je li vozidlo zapůjčené, došlo li ke střetu tří a více vozidel, vzniklo li dále při nehodě poškození dalších předmětů, například oplocení, veřejné osvětlení, svodidla, …)
 • nedohodnou-li se účastníci nehody o vině
 • dojde-li ke zranění nebo usmrcení osob 

Garance spokojenosti

Naše služby jsou pro vás skutečně ZDARMA

Mnohaleté zkušenosti při komunikaci s pojišťovnami

Vaše zájmy jsou u nás vždy na prvním místě

Půjčení a rezervace vozu jednoduše

telefonicky

8:00 – 16:00

mailem

stačí vyplnit formulář
na této stránce

online

stačí si vybrat

GDPR