Odtahová služba

Pokud je vaše po dopravní nehodě nepojízdné, zajistíme vám s pomocí našich smluvních partnerů odtah vašeho vozidla:

  • do místa vašeho bydliště
  • do vámi určeného servisu
  • do servisu, určeného vaším pojistitelem
  • na libovolné vámi určené místo

Konečné místo odtahu může být určeno vaším pojistitelem.

https://www.comfort-asistence.cz/uploads/images/dreamstime_s_53700253.jpg