Slovníček pojmů

^

Jednorázové odškodnění pozůstalých

Přímé finanční odškodnění pozůstalých obětí dopravní nehody.

^

Korekce nákladu na opravu

Srážka z pojistného plnění za zhodnocení vlastního vozidla opravou (amortizace).

^

Obecná cena vozidla

Jedná se o cenu, za kterou je v daném čase a regionu možno pořídit stejné nebo obdobné vozidlo s přihlédnutím k technickému stavu a opotřebení vozidla.

^

OPN

Odpočet pevných nákladů.

^

Parciální škoda

Jedná se o částečné poškození vozidla, tedy o škodu odstranitelnou opravou. Parciální škodu je možné řešit předložením faktury za opravu vozidla nebo tzv. rozpočtem. Ten je vyhotoven na specializovaném softwaru, který stanoví hodnotu nákladů na opravu, potřebných k uvedení vozidla do původního stavu.

^

Pojistné plnění

Finanční odškodnění za způsobenou škodu.

^

Prohlídka

Zápis poškození vozidla, včetně pořízení fotodokumentace ze strany likvidující pojišťovny.

^

Svépomoc (rozpočet nákladu na opravu)

Oprava poškozeného vozidla rozpočtem nákladů na opravu. V současné době nejméně výhodný způsob likvidace!

^

Totální škoda

Škoda, při které je oprava neekonomická (náklady na opravu přesahují cenu vozidla), Zde hovoříme o tkzv. ekonomické totální škodě. Pokud je poškození takového rozsahu, že není možné vozidlo opravit, hovoříme o technické totální škodě. Totální škoda se řeší vždy výpočtem, při kterém je výše majetkové újmy stanovena jako rozdíl hodnoty vozidla před poškozením a hodnoty havarovaného vraku.

^

Ušlý zisk

Jedná se o nárok podnikatele nebo osoby samostatně výdělečně činné. Ušlý zisk je částka, která této osobě v důsledku zranění při dopravní nehodě a následné pracovní neschopnosti ušla. Tento požadavek se vyčísluje za pomoci daňového přiznání, peněžních deníků, faktur vydaných a přijatých a dalších účetních podkladů. Vyčíslení ušlého zisku je poměrně náročná odborná záležitost.

^

Znalecký standard č. 1/2005

Jedná se o doporučenou technickou normu, která slouží k oceňování motorových a přípojných vozidel a ke stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením těchto vozidel. Znalecký standard č. I byl zpracován v roce 1990 Ústavem soudního inženýrství v Brně a dalšími odborníky. V průběhu roku 2004 byl znalecký standard novelizován, čímž došlo k přiblížení této normy současné realitě.

^

Znehodnocení vozidla

Finanční vyrovnání za znehodnocení poškozeného vozidla opravou. Zvažujeme je v případě, že při opravě vozidla došlo k zásahu do skeletu karoserie (oprava za použití rovnacího rámu, výřez dílu apod.). Důležitým předpokladem pro tuto škodu je technická hodnota vozidla – jeho stáří a proběh kilometrů.

^

Ztížení společenského uplatnění

Trvalé následky v přímé souvislosti s dopravní nehodou.

^

Ztráta na výdělku

Nárok na tuto náhradu škody způsobenou pracovní neschopností v důsledku zranění při dopravní nehodě vzniká osobám v pracovním (zaměstnaneckém) poměru. Jedná se o rozdíl mezi reálnou mzdou pobíranou zaměstnancem před zraněním a vyplacenými dávkami sociálního zabezpečení po dobu pracovní neschopnosti.

Garance spokojenosti

Naše služby jsou pro vás skutečně ZDARMA

Mnohaleté zkušenosti při komunikaci s pojišťovnami

Vaše zájmy jsou u nás vždy na prvním místě

Co pro vás můžeme udělat

GDPR